Itt van most

A reneszánsz építészet

A reneszánsz építészet

A reneszánsz szó “újjászületést” jelent, e művészeti korszakban az antik formák újjáélesztése volt a fő cél. A szép számmal fennmaradt ókori emlékek és az antik írók művészeti írásai évszázadok múltán is példákkal szolgáltak, ösztönzően hatottak a reneszánsz emberére. Az új stílus szülőhazája Itália. Az egyre gazdagodó kereskedővára sokban olyan gazdasági és politikai változások indultak meg, amelyek a művészetre is hatottak. Az ipar fejlesztése a technika tökéletesítését, a tudományok eredményeinek felhasználását követelte. A gazdagodó polgárság olyan művészetet támogat, mely az új kor megváltozott eszméit hirdeti. E művészet mindent átértékel, és a középkor tekintélyelven alapuló szemléletével szemben megmarad a földi realitásoknál. A reneszánsz építészet a gótikával ellentétben jellegzetesen emberközéppontú. A méretek, a terek és falak arányai az emberhez igazodnak: nem nyomasztóak, sőt azt hangsúlyozzák, hogy emberi élet és tevékenység színterei.

A reneszánsz stílus

A kor általános nézete szerint az épület olyan, mint az élő szervezet. Az oszloprendek az emberi test arányait, sematizált formáit mutatják, a fejnek az oszlopfő, a törzsnek és lábnak az oszloptörzs felel meg. Az ókori építészet magas színvonalán kell alkotnia a kor építőművészének. Elvárják tőle, hogy tudásával, széles körű ismereteivel, sokoldalú képzettségével kitűnjön az egyszerű mesteremberek közül. A művész társadalmi megbecsülése érthető módon növekszik, hiszen nagy művek kerülnek ki keze alól, amelyek a klasszikus műalkotásokkal vetekednek. A polgári műpártolás, az egyéniség és az egyéni ízlés szabadabb kibontakozása hozta magával, hogy a lakás, a szóvakozás és a művelődés céljait szolgáló épületfajták kerülnek túlsúlyba.

Firenze, a Rucellai-palota homlokzata
a firenzei Rucellai-palota

A középkori művészetben az egyházi műfajok uralkodnak, a reneszánszban a világiak kerülnek előtérbe. A reneszánsz egyik legfontosabb épülettípusa a városi palota. A kezdeti erődített lakóépületeket fokozatosan felváltják a reprezentatív alkotások. A firenzei Rucellai-palota (1) példájával az egész korszakot is jellemezhetjük.

Firenze, a Rucellai-palota homlokzata
Firenze, a Rucellai-palota homlokzata (144(x1451)

Négyszögű belső udvart övez az épület árkádos folyosóval. Homlokzatán szimmetria uralkodik: hosszú évszázadok után újra érvényre jutott az építészetben az ablakok egyenletes, szabályos, szimmetrikus elhelyezése. A falfelületet két vízszintes párkány osztja fel. Minden arány, minden részlet és díszítmény az antik példákat követi. Az egyes szinteket pilaszterek tagolják. (A pilaszter lapos oszlop, amely a fal sávjaként olvad a homlokzatba.) Antik példaképekre emlékeztet az épületet lezáró vastag párkány is. A firenzei lelencház oszlopos, íves árkádsora könnyed levegősségével és kiegyensúlyozott, kiérlelt arányaival a kor építészetének legszebb emlékei közé tartozik (2).

A reneszánsz stílus
Firenze, a lelencház homlokzatának részlete (1419-1445)

A homlokzat legfontosabb eleme a középkor pillérje után újra az oszlop, miként az ókorban. A reneszánsz embere már e motívum megpillantásakor az antik művészet újjászületésére gondolhat. Pontosan a római arányokat idézi fel újra félköríveivel az oszlopos árkád is. Az itáliai város főterén a városháza monumentális, árkádos homlokzatával, tágas belső elrendezésével a mögötte rejlő gazdagságot érzékelteti, égbe szökő tornyával tekintélyt parancsol.

A reneszánsz stílus
Prato, a templom szemléltető metszete
(1485-1491;1/a kupola)

A reneszánsz kor egyházi építészetében a központi, a centrális alaprajzi forma a leggyakoribb (1). A kör, a négyzet vagy egyenlő szárú kereszt váltotta fel a korábbi hosszanti elrendezést. Az épület minden irányban azonos méretű, harmonikusan kiegyensúlyozott egészet alkot. A képen látható templom az olaszországi Pratóban áll. Alaprajza egyenlő szárú kereszt, az ún. görög kereszt. Középrésze felett kupolát (1/a) látunk, amely még jobban hangsúlyozza a szabályosságot, az egyformán kialakított homlokzatok egyensúlyát. A falfelületeket újból az antik művészet formáit idéző pilaszterekkel tagolja a tervező. A pilaszterek laposak, inkább vonalas rajznak hatnak, mintsem plasztikus formáknak. Bár a reneszánsz művészet formáit jórészt az antiktól kölcsönözte, mégsem beszélhetünk szolgai másolásról. A középkori boltozat formáit például még gyakran alkalmazzák. Az ókori római művészettel való kapcsolatot az oszloprendek, párkányok, háromszögű oromzatok (timpanonok) (2), valamint az antik díszítőelemek használatában látjuk.

A reneszánsz stílus
Timpanon

Az egyes motívumokat azonban saját felfogásuk szerint átfogalmazzák. A kor építészetét a szabályosság, áttekinthetőség és az ablakok egyenletes ritmusa jellemzi. A homlokzatok burkolásában nagy szerephez jut a sima felületű, szabályos tömbökben kifaragott kő, a kváder (3 és 4).

A reneszánsz stílus
Faragott kő (kváder) burkolatok

A reneszánsz művészet fő sajátosságai részben a vándorló itáliai építészek révén – egész Európa építészetében elterjedtek.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts